Liên Hệ

VIỆN DA DRQ

VẺ ĐẸP MỌI THỜI ĐẠI

Điện thoại: 0927 8888 39

Mở cửa: 10 giờ sáng - 10 giờ tối mỗi ngày, trừ ngày lễ.

Facebook 1: Facebook.com/DrQspa185PVH/

Facebook 2: Facebook.com/VienDieuTriDaDrQ

Website: Doctorquangspa.com

Email: Viendadrq@gmail.com

Địa chỉ: 206 / 2a, phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh